Transportomfang og turlengde for innenlands persontransport 2001
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Transportform Mill
personkm 
%
av total
Gj.snittlig
 turlenge
Personbil 51129 80,7 13,3
Buss 4197 6,6 12,7
Jernbane 2584 4 50
Bybane 508 0,8 4,8
Fly 4102 6,5 457,8
Båt 841 1,3 18,7
Transportomfang og transportlengde for innenlands godtransport 2001
Kilde: SINTEF-rapporten "Er det lønnsomt å bruke mer midler til vegformål" fra SINTEF Bygg og miljø mars 2004
Transportform Mill tonn km  %
av total
Gj.snittlig
transport-lenge
Bil 12719 42,5 51,7
Jernbane 2190 7,3 322,2
Fly 17 1,6 246,5 *
Båt 14542 48,6 188,9
* Beregnet ut fra transportarbeid og transportvolum, men uttrykker neppe riktig transportlengde med fly